19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ใส่ผ้าไทย ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และถวายเทียนพรรษา ในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” โดยมีพระครูสุตพัชรานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมส่วนหนึ่งจะนำถวายพระสงฆ์ และอีกส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นถุงบุญมอบให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์