วันอาทิตยที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีสมบูรณ์ บ้านศิริพร ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

พระราชภาวนาโสภณ วิ.(หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ พระสงฆ์ ศิษย์ยานุศิษย์ ที่เคารพนับถือ และประชาชน ร่วมในพิธี พระราชทานเพลิงศพ “พระครูประทีปธรรมานุวัตร”
โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายฆารวาส, นายสยาม เพ็งทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ เขต ๑, นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ , นายทวีจิต วิขาม นายกเทศมนตรีไคสี, นายถิรเดช ไชยโภค สมาชิกสภาอบจ.บึงกาฬ เขต2, นายพิชัย พรมมา สมาชิกสภา อบจ.บึงกาฬ เขต ๓, นายชยพล โพธิ์สว่าง กำนันตำบลไคสี, คณะผู้นำชุมชนและประขาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน, คณะลูกศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทั้งหลายอย่างเนื่องแน่น ที่ได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกคุณงามความดีของหลวงปู่พระครูประทีปธรรมานุวัตร

นอกจากนี้เวลา ๑๙.๑๑ น. ได้รับความเมตตาจาก พระครูบวรธรรมรักขิต (หลวงตาเลิศ ชินวงฺโส) พระเกจิสุปัฏฏิปันโน วัดอรัญญานี อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็นประธานจุดเพลิงถวายสรีระสังขารพระครูประทีปธรรมานุวัตร(สุทิน ทีปธมฺโม) โดยมีผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนร่วมพืธีอย่างเนื่องแน่น

“พระครูประทีมธรรมานุวัตร” (สุทิน ทีปธมฺโม น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์(บ้านศิริพร), อดีตเจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มรณภาพอย่างสงบ หลังล้มป่วยโรคปอดติดเชื้อ และโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๓๐ น. สิริอายุ ๖๓ ปี ๓๙ พรรษา

ประวัติ พระครูประทีมธรรมานุวัตร(สุทิน ทีปธมฺโม น.ธ.เอก) เดิมชื่อ นายสุทิน อภัยโส เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นชาว ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ อุปสมบทครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่วัดสว่างสำราญธรรมคุณ จ.บึงกาฬ(เดิม จ.หนองคาย) มีพระครูสิริพรหมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญยืน พุทธสาโร พระกรรมวาจาจารย์ พระเพ็ง ฐานวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ก่อนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลหนองเลิง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะสงฆ์ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปกครองให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จวบจนปัจจุบัน

สมณศักดิ์
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี
ที่พระครูประทีปธรรมานุวัตร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เลื่อนเป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ที่พระครูประทีปธรรมานุวัตร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เลื่อนเป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ที่พระครูประทีปธรรมานุวัตร

โดยพระครูประทีปธรรมานุวัตร เป็นพระนักพัฒนาของตำบลไคสี อาทิ วัดบ้านโนนแพง สำนักปฏิบัติธรรมไคสี ทำการบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ รวมทั้งบูรณะ และพัฒนาเสนาสนะภายในวัดอย่างต่อเนื่อง ขยายศาลาการเปรียญให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมทำบุญ สร้างเมรุ สร้างห้องสุขา เป็นต้น

ข่าว/ภาพ : ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล