วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายฉัตรชัยวงศ์ ชูเลิศ ประธานองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์ราชการเพื่อติดตามทวงถามถึงความคืบหน้าอีกครั้งหลังจากวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มาถามไปรอบนึงแล้ว และครั้งนี้ได้เดินทางมาเพื่อทวงถาม ถึงเรื่องที่รับปากไว้ว่าเป็นเช่นไร โดยมีปลัดจังหวัด นายปกรณ์ ตั้งใจตรง ได้เดินทางลงมาพบหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกันระหว่างนายฉัตรชัยวงศ์ ชูเลิศ กับนายปกรณ์ ตั้งใจตรง โดยมีชาวบ้านป่าโคกตาด ที่ได้รับความเดือดร้อนมาชูป้ายขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นได้นำชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้อง เข้าไปเจรจาในห้องศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอผ่อนผันในการบังคับคดี และขึ้นศาล หลังจากเสร็จแล้วได้เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน เพื่อพูดคุยถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมกับขอให้ที่ดินชี้แจงเรื่องของที่สาธารณประโยชน์ในเขตอำเภอเมือง ทั้งหมด โดยร้องขอเป็นเอกสาร หลังจากพบปะพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยคณะจึงได้เดินทางกลับ พร้อมกับสัญญากับชาวบ้านว่าจะติดตามทวงถามเรื่องนี้จนกว่าจะสำเร็จ