รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นายก อบต. วังบาล ร่วมเป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และ เปิดเส้นทางสายภูทับเบิก-บ้านนาสะอุ้ง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 พลตรีวิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรีวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นายก อบต.วังบาล หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และเปิดเส้นทางสายภูทับเบิก-นาสะอุ้ง ตามโครงการ “โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยเส้นทางดังกล่าว ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภูทับเบิก บ้านนาสะอุ้ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ บ้านหมากแข้ง ต.กกกระทอน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ซึ่งการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่ และใช้ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร มีความเดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางสัญจรที่มีความชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานาน ทำให้เดินทางได้ยากลำบาก และใช้เวลาในการเดินทางนาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้เส้นทางได้ยากลำบากและใช้เวลาในการเดินทางดังกล่าวไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จากภูทับเบิก ต.วังบาล อำเภอหล่มเก่า จ.เพชบูรณ์ ไปยัง อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.ด่านซ้าย จ.เลย เส้นทางดังกล่าวดำเนินโครงการโดย กองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยงานก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว โดยบูรณาการงบประมาณจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน 51 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างระยะทาง 14,205 เมตร กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายภูทับเบิก-บ้านนาสะอุ้ง เพื่อสร้างความสวยงามใหกับเส้นทางดังกล่าว มีต้น พญาเสือโคร่ง และหญ้าแฝกตลอดแนวเส้นทางดังกล่าว ต่อไป