วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ.บริเวณลานสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัด จัดตลาดนัด พระเครื่องพระบูชา จะมีการจัดงานทุกวันเสาร์ ภายใต้การดูแลของ ต้อมเพชรบูรณ์ โดยมีการขออนุญาตจากผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ถูกต้อง ภายในงานมีการจับของรางวัล ให้กับผู้ที่มาวางโต๊ะจำหน่ายพระเครื่องพระบูชา ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการจับรางวัลเช่นนี้เหมือนเดิมจึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องพระบูชามาเดินชมและบูชาได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ ห่างจากปั๊มน้ำมัน PT ประมาณ 100 เมตร