นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อดีต สส.และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ และ -อดีตสว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ภรรยา เชิญแขกร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในงานอุปสมบทนายภิเษกศักดิ์(แทร็ค)ศักดิ์สมบูรณ์(บุตร)โดยเมื่อวันที่ 160มีนาคม 67 เวลา 18.00 น.มีแขกเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงกันจำนวนมาก ทั้งนักการเมือง พ่อค้าประชาชนและข้าราชการ และวันที่ 17 มีนาคม 67 นำนาคเข้าพิธีอุปสมบทเวลา9.00 น.ณวัดบ้านซ่องตำบลท่าราบเมืองราชบุรี บรรยากาศขบวนแห่ตระกรารงานสร้างมีนักการเมือง ข้าราชการและนักธุระกิจประชาชน10 อำเภอทั้งจังหวัด มาร่วมงานเลี้ยงและนำนาคเข้าพระอุโบสถ์ และร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

ณัฏฐ์ณฐพรหม รายงาน