ผู้ว่าฯนครพนมควงแขนประธานแม่บ้านมหาดไทย เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ถ่ายทอดความรู้และเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าทางการเกษตร ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 น.งานเกษตรลุ่มน้ำโขง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ภายใต้ Theme การจัดงาน ” BCG model สู่เกษตรมูลค่าสูง ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ บริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสในการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ การประกวด การฝึกอบรม เสวนาทางการเกษตร ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง

ป.นัด ภาณุวัฒน์ ภาพข่าว
สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน