สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย 2567 เปิดสอบ 10 วิชาเอก มีตำแหน่งว่าง 71 อัตราผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 1,942 คน เน้นย้ำเพื่อให้การสอบแข่งขันฯ มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันสอบทั้งที่พักและร้านอาหารแน่นทั้ง 3 สนามสอบใน 3 อำเภอ สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้คนบึงกาฬคึกคัก

เมื่อเวลา 09.30 วันนี้ 8 มิ.ย.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการประจำหน่วยจัดสอบ สพป.บึงกาฬ พร้อมทั้งนายอักษร สมภักดี ตัวแทน กคส.คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ โดยแบ่งเป็น 3 สนามสอบ ดังนี้ “สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ” โดยมี นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานกรรมการฯ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 799 รายแบ่งเป็น วิชาเอกคณิตศาสตร์ 233 ราย วิชาเอกภาษาไทย 198 ราย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ 368 ราย จำนวน 33 ห้องสอบ “สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล”โดยมี นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานกรรมการ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 799 ราย แบ่งเป็น วิชาเอกสังคมศึกษา 263 ราย วิชาเอกพลศึกษา 237 ราย วิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา 44 ราย จำนวน 23 ห้องสอบ “สนามสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ” โดยมี นายเอกนรินทร์ โงนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานกรรมการ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 599 ราย แบ่งเป็น วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 236 ราย วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 25 ราย วิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา 21 ราย วิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 317 ราย จำนวน 25 ห้องสอบ รวมผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 1,942 ราย รวมจำนวน 81 ห้องสอบ

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.บึงกาฬ กล่าวว่า การจัดสอบในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ อนึ่ง สพป.บึงกาฬ แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งในทางลับให้สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ได้ประสานการทำงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ ปปช.จังหวัดบึงกาฬ / ตำรวจ / อปท.ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยในเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เข้าสอบทุกคน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้

ด้านนางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้ นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ได้กล่าวว่า ด้วยนโยบายคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผู้บริหาร ป.ป.ช.มีนโยบายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในการสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งนโยบายนี้ได้มอบนโยบายให้กับ ป.ป.ช.จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ทีมภารกิจป้องกันทุจริตลงพื้นที่ตรวจสอบและศึกษา เบื้องต้นนี้ยังไม่พบในการทุจริตและไม่โปร่งใสในการสอบทั้ง 3 สนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส่วนที่พักใน 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองบึงกาฬ ศรีวิไล และ อำเภอพรเจริญ เนื่องจากเป็นที่ตั้งสนามสอบ โดยเฉพาะ อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งมีการสอบครูผู้ช่วยของสายมัธยม หรือ สพม.บึงกาฬเกือบ 400 คนด้วย จึงทำให้ที่พักทั้งโรงแรม รีสอร์ท 2-3 คืนเต็มหมดทุกราคา ตั้งแต่ 350-1,200 บาท ส่วนร้านอาหารก็พลอยขายดิบขายดีไปด้วย คาดมีเงินสะพัดในจังหวัดกว่า 7 ล้านบาท

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906