วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูณ์ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์ (Good Health @Phetchabun) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและสร้างงานให้กับประชาชน โดยผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” เป็นต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) ในทุกจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกินดี อยู่ดี เพิ่มมูลค่าชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีฯ มี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมฯ