วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษาปกขส.รุ่น 6 ศึกษาการจัดการน้ำจืดน้ำเค็ม ชุมชนสมุทรสงคราม

วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ปกขส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเดินทางไปยังชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ จากนั้น เดินทางไปยัง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เพื่อรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น “การจัดการน้ำจืดน้ำเค็ม กรณีประตูกั้นน้ำแพรกหนามแดง และการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร” ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้คณะนักศึกษายังลงพื้นที่ศึกษาดูงานประตูกั้นน้ำ การบริหารพื้นที่ของชุมชน...

บึงกาฬ สพป.จัดสอบครูผู้ช่วยปี2567ใน 10 วิชาเอกผู้เข้าสอบ1,942 คน

สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย 2567 เปิดสอบ 10 วิชาเอก มีตำแหน่งว่าง 71 อัตราผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 1,942 คน เน้นย้ำเพื่อให้การสอบแข่งขันฯ มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันสอบทั้งที่พักและร้านอาหารแน่นทั้ง 3 สนามสอบใน 3 อำเภอ สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้คนบึงกาฬคึกคัก เมื่อเวลา 09.30 วันนี้ 8 มิ.ย.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการประจำหน่วยจัดสอบ...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์