วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว นับแสนพร้อมใจร่วมเวียนเทียน ทำบุญคืนวันมาฆบูชา รอบองค์พระธาตุพนม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลาตรีมุขลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมหัวส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นหลายหมื่นคนร่วมพิธี พร้อมร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาโดยพระธรรมวชิรโสภณ (พระเทพวรมุณี) ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ภาค10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ พี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม 3 รอบ วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายด้วยองค์ 4 ประการ...

คลิป…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

https://youtu.be/K_ESSx1_fL4 " วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ " วัดผาลาด...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ขอเชิญศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ " วัดผาลาด...

วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตปีที่ 96

 พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ประธานจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต และทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๙๖ ฝ่ายบรรพชิต เมตตาเป็นประธาน ในการ ประชุมเตรียมจัดงานประจำปี ฯ วัดอินทรวิหาร ( ๑ - ๑๐ มีนาคม) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) ณ ศาลาชินบัญชร (ชั้นล่าง) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง...

” งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชน์พระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

" งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชน์พระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ และทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ " " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ เพชรบูรณ์

เวลา 16.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่เมรุชั่วคราว วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รวมสิริอายุ 94 ปี...

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี เดินทางมา กราบนมัสการพระสุปฎิปัณโณ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คุณหมออ้อม (ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการองค์หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) มีจืตศรัทธาได้น้อมถวายทองคำ ร่วมหล่อพระมหาสังกัจจายน์และหลวงตาพระมหาบัว ทั้งได้ถวายผ้าบังสกุล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดป่าดานวิเวก(ดงสีชมพู) ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผวจ.บึงกาฬ นายนคร...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวัน " " งานประเพณีปอยหลวง สมโภช 650 ปี วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้าง พระเกสรดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์