วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

วัดสุดสวาสดิ์จัดพิธีกดพิมพ์พระนำฤกษ์และพิธีพุทธาภิเษก พระนางพญา รุ่น 1 “นะรักสุดสวาท

วัดสุดสวาสดิ์จัดพิธีกดพิมพ์พระนำฤกษ์และพิธีพุทธาภิเษก พระนางพญา รุ่น 1 "นะรักสุดสวาท" โดยแม่ทัพภาคที่ 3 นายกอบจ.พิษณุโลก และนายกเทศบาลบ้านคลองร่วมพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 พระครูประภัศร์ โสตติคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์ พร้อมด้วยองค์กรและผู้มีเกียรติหลายท่าน ทางสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก นำโดยดร.วุฒิวัฒน์ หลิวเกรียงไกร ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก นายอภิชาติ โคกทอง นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก กดแม่พิมพ์นำฤกษ์ พระพิมพ์นางพญา รุ่น 1 "นะรักสุดสวาท" ณ วัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง...

“สิทธิชัย ภูทิพย์” นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ นำคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เข้ากราบขอพร “พระอาจารย์เทียนชัย” เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 "นายสิทธิชัย ภูทิพย์" นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้ากราบขอพร พระวัชรญาณมุนี วิ.(พระอาจารย์เทียนชัย) เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม_ บาย ตึก เจีย จ.ปทุมธานี เจ้าคณะตำบลบางปรอก (ธ.) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานอาสาด้านสาธารณะกุศลและการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป เจนกิจ นัดไธสง-รุ่ง รายงาน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

" พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประดิษฐานชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวืทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" ทุกวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระสงฆ์ , พระเณร และญาติพี่น้องสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระธาตุหลวง และกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " CR : ศิริพร จงศืริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณ

น้อมส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จจากนพบุรีศรีนครพิงค์สู่อุบลราชธานีดินแดนถิ่นฐานอีสานชั่วคราว ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก งดออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเรียนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องจากรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗...

สนว.อีสาน เปิดเวทีชวนมาร่วมกันลดปัญหาขยะ ร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ “คุณธรรม ศรีอีสาน ประจำปี ๒๕๖๗”

สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น ปี 2567 ในประเด็น “รักษ์โลกช่วยกันลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดี และสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เปิดเผยว่า ประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าอนาคตอาจกลายเป็นศูนย์กลางการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ต่างชาติต่างผลักดันขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายังประเทศไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ให้สารอันตรายตกค้างในประเทศของตนส่งผลให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดการใช้ชีวิตของเราทีมีแนวโน้มการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่สั้นลง...

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อัญเชิญจากสาธารณ รัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยในวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เวลา ๐๗.๐๐...

หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดสร้างเหรียญ สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

ขอเชิญบูชา เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก หนุนดวง ร่ำรวย ปลอดภัย หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดสร้างเหรียญ สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก ด้านหน้าเป็นรูปสุริยเทพครึ่งองค์ สกุลช่างศรีเทพ บรรจุบทสวดโมรปริตร บูชาพระอาทิตย์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ด้านหลัง คนแคระแบกหนุนดวงให้กับ ผู้ที่เกิดในจักรราศีทั้ง 12 ราศี ตรงกลางเป็นรูปเหรียญฟูนัน เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย วัตถุประสงค์การจัดสร้าง 1. เพื่อสมทบกองทุนทวงคืนสมบัติศรีเทพ 2. เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพ ขนาดเท่าองค์จริง 3. เพื่อกิจการสาธารณกุศลของชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ 4. เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะมีพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 25...

เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. (โสภณ โสภโณ ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ...

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว นับแสนพร้อมใจร่วมเวียนเทียน ทำบุญคืนวันมาฆบูชา รอบองค์พระธาตุพนม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลาตรีมุขลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมหัวส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นหลายหมื่นคนร่วมพิธี พร้อมร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาโดยพระธรรมวชิรโสภณ (พระเทพวรมุณี) ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ภาค10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ พี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม 3 รอบ วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายด้วยองค์ 4 ประการ...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์