วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

สวทท.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๙๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวชุติพันธ์ุ ลิมปะพันธ์ุ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียนฯ , นายถวิล ปานศรี กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนฯ , นายสมชาย จรรยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และ นายสถาพร วานิชการชัย กรรมการฝ่ายโทรทัศน์และหารายได้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่...

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

๑ พฤษภาคม วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเย็นวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พลเอก หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระยศในขณะนั้น พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลเอก หญิง สุทิดา...

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงข่าวการตรวจค้นจับกุมโกดังสินค้าไม่มีเครื่องหมายฉลากสินค้าและไม่มีเลขสารบบอาหาร(เลข อย.)

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 เม.ย.67 พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ. 1 พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.จ.ปทุมธาน พ.ต.อ.วิษณรักษ์ พรหมเมศร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้กับกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง พ.ต.ท.ยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)ฯ หัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง สารวัตรสืบสวนร.ต.อ.ธนสิษฐ์ เลิศอริยรักษ์ รองสารวัตรสืบสวน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ ฯตรวจค้นอาคารโกดัง ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง...

สวทท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เตรียมงานใหญ่ “งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๒”

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่องค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การปกครอง สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง ตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน สำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น ๕๓ รางวัล...

จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (21 เม.ย.67 ) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีปลงผมนาคสามเณรจำนวน...

ครม. ไฟเขียวโคแสนล้าน ให้ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ สรุปสาระสำคัญโครงการ “โคแสนล้าน”

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา และมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ไปแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ สรุปรายละเอียดในการดำเนินโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง ได้ดังนี้ 1. ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บ้านฯ) สำหรับให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สมาชิกกองทุนฯ) กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโค จำนวน 100,000 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 50,000 บาท)...

บึงกาฬ 7 วันอันตรายสงกรานต์67อุบัติเหตุ 9 บาดเจ็บ 9 ไร้ผู้เสียชีวิต

วันนี้ 18 เม.ย.เวล09.00น.ที่ห้องประชุมภูทอกชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แถลงสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำปฏิบัติติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าฯ นายวินัย โตเจริญรองผู้ว่าฯ โดยมีหน่วยงานภาคเครือข่ายร่วม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานขนส่ง แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สำนักงานสาธารณสุข ตำรวจภูธร ยุติธรรม ท้องถิ่น วัฒนธรรม สรรพสามิต ประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ...

“กิตติ์รัฐ” ระดมตำรวจนครบาล ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 10 เมษายน ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล , (ผบช.น.) , พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. , ผบก.น.1-9...

“ปวีณา” ต้อนรับ ผบ.เรือนจำอำเภอธัญบุรี นำผู้ต้องขังบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาฯ

วันที่ 10 เม.ย.67 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การต้อนรับ นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี ที่นำผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอธัญบุรี จำนวน 16 คน ออกบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการ 2 วัน คือวันที่ 10-11 เม.ย.67 โดยมี นายจำนงค์ รอดไทร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง...

สวทท.ร่วมประชุมสัมมนาการได้มาซึ่ง สว.ชุดใหม่ 2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) และนางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทท. เข้าร่วมสัมมนา “ บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567 จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาและสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์