วันศุกร์, เมษายน 19, 2024

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ " วัดผาลาด...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ เพชรบูรณ์

เวลา 16.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่เมรุชั่วคราว วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รวมสิริอายุ 94 ปี...

วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตปีที่ 96

 พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ประธานจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต และทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๙๖ ฝ่ายบรรพชิต เมตตาเป็นประธาน ในการ ประชุมเตรียมจัดงานประจำปี ฯ วัดอินทรวิหาร ( ๑ - ๑๐ มีนาคม) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) ณ ศาลาชินบัญชร (ชั้นล่าง) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง...

คลิป…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

https://youtu.be/K_ESSx1_fL4 " วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ " วัดผาลาด...

สนว.อีสาน เปิดเวทีชวนมาร่วมกันลดปัญหาขยะ ร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ “คุณธรรม ศรีอีสาน ประจำปี ๒๕๖๗”

สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น ปี 2567 ในประเด็น “รักษ์โลกช่วยกันลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดี และสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เปิดเผยว่า ประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าอนาคตอาจกลายเป็นศูนย์กลางการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ต่างชาติต่างผลักดันขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายังประเทศไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ให้สารอันตรายตกค้างในประเทศของตนส่งผลให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดการใช้ชีวิตของเราทีมีแนวโน้มการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่สั้นลง...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวืทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" ทุกวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระสงฆ์ , พระเณร และญาติพี่น้องสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระธาตุหลวง และกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " CR : ศิริพร จงศืริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณ

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว นับแสนพร้อมใจร่วมเวียนเทียน ทำบุญคืนวันมาฆบูชา รอบองค์พระธาตุพนม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลาตรีมุขลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมหัวส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นหลายหมื่นคนร่วมพิธี พร้อมร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาโดยพระธรรมวชิรโสภณ (พระเทพวรมุณี) ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ภาค10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ พี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม 3 รอบ วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายด้วยองค์ 4 ประการ...

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี เดินทางมา กราบนมัสการพระสุปฎิปัณโณ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คุณหมออ้อม (ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการองค์หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) มีจืตศรัทธาได้น้อมถวายทองคำ ร่วมหล่อพระมหาสังกัจจายน์และหลวงตาพระมหาบัว ทั้งได้ถวายผ้าบังสกุล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดป่าดานวิเวก(ดงสีชมพู) ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผวจ.บึงกาฬ นายนคร...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวัน " " งานประเพณีปอยหลวง สมโภช 650 ปี วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้าง พระเกสรดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

" พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประดิษฐานชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์