วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

” พิธีเปิดอาคาร โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. - ๑๕.๓๐ น. " พิธีเปิดอาคาร โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร " โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ...จากอัตลักษณ์สู่เอกลักษณ์.. " โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ แนวทางโรงเรียนพระดาบส มีวินัยเป็นฐานเพื่อการดำเนินชีวิต ใช้แนวคิดฝึกตอนด้วยปัญญา " นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดอาคารโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ,...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา และ พิธีเปิดอาคาร โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น.- ๑๕.๓๐ น. " สืบสาน รักษา ต่อยอด " " กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา และ พิธีเปิดอาคาร โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร " เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ,...

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดกิจกรรม ” ช่อง5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม “

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดกิจกรรมช่อง5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม พร้อมลงพื้นที่ ส่งกำลังใจ และมอบสิ่งของที่จำเป็น แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช พลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มอบหมายให้คุณทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช ในโอกาสนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด และยังได้รับบูรณาการความร่วมมือจาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในการบริจาคข้าวกล่อจำนวน ๒๐๐...

” โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. - ๑๕.๓๐ น. " โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร " ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมไชยพงศ์ ลภณสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือเป็นโครงต่อเนื่องจากโครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

“พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ “

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. - ๑๕.๓๐ น. "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ " " ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ วิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ " พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกึยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม...

“ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.25 น. - 15.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม " คุณนิษกัณฐ์ ยังสุข พร้อมคุณชลธิชา นิลสีอ่อน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ฟู้ดแอนด์ฟรุต จำกัดเดินทางมามอบผ้านวม ๑๐๐ ผืน มอบผ้านวมให้ท่าน พลโท ชำนาญ ช้างสาต...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอ การสืบชะตาล้านนา พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน มนัสการสัมภาษณ์พระครูปลัด หล้า อมรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ " การสืบชะตาล้านนา ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่และมณฑลทหารบกที่๓๓ (มทบ.๓๓) ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ร่วมกับนิษกัณฐ์ ยังสุข ,...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. - 15.30 น. " ๗๒ พรรษา ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฏร์ " พระราชกรณียกิจด้านพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรม...

” ๗๒ พรรษา ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฏร์ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. - 15.30 น. " ๗๒ พรรษา ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฏร์ " พระราชกรณียกิจด้านพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรม...

” งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕น. - ๑๕.๓๐ น. " งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ " วันนี้ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์