วันศุกร์, เมษายน 19, 2024
หน้าแรก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ , สามเณร ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานบนแท่นกลางวงเวียนด้านหน้าวิหารหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสิงหวราจารย์ , ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ , สามเณร ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานบนแท่นกลางวงเวียนด้านหน้าวิหารหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา...

” ประเพณีสงกรานต์ เมืองเชียงใหม่ (ปี๋ใหม่เมือง) เริ่มแล้ว ขบวนอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ออกสมโภชประดิษฐานบนพระวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ประเพณีสงกรานต์ เมืองเชียงใหม่ (ปี๋ใหม่เมือง) เริ่มแล้ว ขบวนอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ออกสมโภชประดิษฐานบนพระวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗" พระเจ้าทองทิพย์ (พระสิงห์น้อย) พระเจ้าทองทิพย์ ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของนครเชียงใหม่ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปประจำองค์ ของท่านเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสืบทอดกันมา จารึกที่ฐานทำให้คนรุ่นเรารู้ว่า ท่านสร้างมาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าติโลกราช ปี พุทธศักราช...

” ประเพณีปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงให

https://www.youtube.com/watch?v=55rvTaFeMU0 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการคินคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " สงกรานต์ ๒๕๖๗ ชวน " แอ่วเหนือม่วนใจ๋ "...

ปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ “

https://www.youtube.com/watch?v=55rvTaFeMU0 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการคินคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " สงกรานต์ ๒๕๖๗ ชวน " แอ่วเหนือม่วนใจ๋ "...

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการคินคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น....

" ปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " สงกรานต์ ๒๕๖๗ ชวน " แอ่วเหนือม่วนใจ๋ " สัมผัสรอยยิ้ม - กลิ่นไอ วัฒนธรรมล้านนา " " พระพุทธสิหิงค์นครเชียงใหม่ " สรงน้ำในริ้วกระบวนยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ออกจากวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระเทพสิงห์วราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร...

ประเพณีปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการคินคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ " พระเทพสิงห์วราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่...

คืนคุณให้แผ่นดิน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. "โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ...ความหมายโครงการทุนเล่าเรียนหลวงคืออะไรมาฟังความหมาย โดย พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน " โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๑๓๘ รูปเจริญจิตภาวนา

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๑๓๘ รูปเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ , และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา " " เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำนักงานองคมนตรีศูนย์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. ":โครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง / สำนักงานองคมนตรี/ศูนย์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ /คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมฟังเทศนาธรรม ๔ ภาคทั่วไทย วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ...

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , โรงเรียนธรรมราชศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. - 14.30 น. " ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " " พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , โรงเรียนธรรมราชศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ " ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์