เวลา 16.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่เมรุชั่วคราว วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รวมสิริอายุ 94 ปี โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์ทั่วประเทศ รวมทั้งศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ กันเป็นจำนวนมาก จากนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ทอดผ้าไตรประธานของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน 5 ไตร และนายกฤษณ์คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดถวายพระสงฆ์บังสกุลพร้อมกับเป็นประธานในพิธี