เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คุณหมออ้อม (ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการองค์หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) มีจืตศรัทธาได้น้อมถวายทองคำ ร่วมหล่อพระมหาสังกัจจายน์และหลวงตาพระมหาบัว ทั้งได้ถวายผ้าบังสกุล และถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดป่าดานวิเวก(ดงสีชมพู) ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผวจ.บึงกาฬ นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผวจ.บึงกาฬ นายวินัย โตเจริญ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกอบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) เป็นพระสุปฎิปัณโณ สายวัดป่า ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อีกทั้งยังเป็นศิษย์รุ่นน้องของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปัญโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ในด้านปฏิปทาท่านเป็นพระสมถะ สันโดษ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายน่าเลื่อมใส และเจริญตามรอยตามคำสอนแห่งองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การนี้หลวงปู่ทุยได้ให้โอวาทธรรมเป็นเรื่องง่ายๆ คือฆารวาสมีศีล 5 ก็พอ ทุกอย่างก็จะเกิดความสุขได้ เป็นปราชญ์สั้นๆ ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญที่จะทำให้มีความสุข นั่นคือ หาทรัพย์ได้ ใช้ทรัพย์เป็น เว้นหนี้สิน และประกอบอาชีพสุจริต

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///บึงกาฬ 0628256546