รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวัน “

” งานประเพณีปอยหลวง สมโภช 650 ปี วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้าง พระเกสรดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น ณ วัดผาลาด (วัดสกิทาคามี ) จังหวัดเชียงใหม่ ”

” บุปผาล้านดวง น้อมใจถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดผาลาด ( วัดสกทาคามี ) เชิญชวนนำดอกไม้ในบ้าน มาฮอมบุญถวายทานสร้างพระถวายเป็นพุทธบูชา “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับบริษัทสินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด ขอสืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย

ว้ดผาลาด (วัดสกทาคามี ) พระครูธีรสุตพจน์ , ดร.( สง่า ธีรสํวโร ) เจ้าอาวาสวัดผาลาด , เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ วัดผาลาดเป็นวัดสวยและสงบมาก วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา อายุ 650 ปีวัดผาลาดมีชื่อเสียงมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมวัดผาลาดจำนวนมาก วัดผาลาดมีศิลปะที่งดงาม แปลกตากว่าวัดอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปที่แห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่น มีลานธรรม ลานกว้าง มีสายน้ำไหลตัดผ่านลงมาจากภูเขาด้านบน ไหลตามร่องหินลงไปด้านล่างวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอสืบสานพระพุทธศาสนาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานประเพณีปอยหลวงสมโภช 650 ปี วัดผาลาด ร่วมกันสร้าง ” พระเกสรดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก