รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

เบื้องหลัง…บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เกี่ยวกับ ” การสืบชะตาล้านนา ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมไชยพงศ์ ลภณสวัสดิ์ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบันทึกเทปสัมภาษณ์พระครูปลัดหล้า อมรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เกี่ยวกับประเพณีโบราณ ล้านนา พิธีสืบชะตาล้านนา พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรม มีความสุข การสืบชะตา เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิตของชาวล้านนา เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคน ให้ยืนยาวให้ชีวิตกลับจากร้ายกลายเป็นดีเป็นพิธีกรรมที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการสืบต่ออายุให้ยืนยาวและเสริมสร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของชะตาตลอดจนเป็น การขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยการสืบชะตา ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

อย่าพลาดติดตามชมพิธีสืบชะตาล้านนาในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก