วัดสุดสวาสดิ์จัดพิธีกดพิมพ์พระนำฤกษ์และพิธีพุทธาภิเษก พระนางพญา รุ่น 1 “นะรักสุดสวาท” โดยแม่ทัพภาคที่ 3 นายกอบจ.พิษณุโลก และนายกเทศบาลบ้านคลองร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 พระครูประภัศร์ โสตติคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์ พร้อมด้วยองค์กรและผู้มีเกียรติหลายท่าน ทางสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก นำโดยดร.วุฒิวัฒน์ หลิวเกรียงไกร ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก นายอภิชาติ โคกทอง นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก กดแม่พิมพ์นำฤกษ์ พระพิมพ์นางพญา รุ่น 1 “นะรักสุดสวาท” ณ วัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจุดเทียนชัยนำฤกษ์และกดแม่พิมพ์นำฤกษ์ ทั้งยังได้รับเกียรติจากพลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ที่มาเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีในงานเดียวกันนี้ ได้มาร่วมกดแม่พิมพ์พระนางพญา รุ่น 1 “นะรักสุดสวาท” ด้วย
ค่าใช้จ่ายในพิธีส่วนนี้ทาง ดร.วุฒิวัฒน์ หลิวเกรียงไกร ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายได้นำไปร่วมกับชมรมคนรักภักดีพระองค์ดำ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้กับทางวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัดถุประสงค์ของทางวัดต่อไป
ในการนี้ทางเจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์ได้เมตตามอบวัตถุมงคล พระนางพญา รุ่น 1 “นะรักสุดสวาท” ให้ทางสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมต่อไป