เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 “นายสิทธิชัย ภูทิพย์” นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้ากราบขอพร พระวัชรญาณมุนี วิ.(พระอาจารย์เทียนชัย) เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม_ บาย ตึก เจีย จ.ปทุมธานี เจ้าคณะตำบลบางปรอก (ธ.) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานอาสาด้านสาธารณะกุศลและการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง-รุ่ง รายงาน