” ทุกวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระสงฆ์ , พระเณร และญาติพี่น้องสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระธาตุหลวง และกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ”

CR : ศิริพร จงศืริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณ