ขอเชิญบูชา
เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก
หนุนดวง ร่ำรวย ปลอดภัย
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดสร้างเหรียญ
สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก ด้านหน้าเป็นรูปสุริยเทพครึ่งองค์ สกุลช่างศรีเทพ
บรรจุบทสวดโมรปริตร บูชาพระอาทิตย์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ด้านหลัง คนแคระแบกหนุนดวงให้กับ
ผู้ที่เกิดในจักรราศีทั้ง 12 ราศี ตรงกลางเป็นรูปเหรียญฟูนัน เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย
วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
1. เพื่อสมทบกองทุนทวงคืนสมบัติศรีเทพ
2. เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพ ขนาดเท่าองค์จริง
3. เพื่อกิจการสาธารณกุศลของชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์
4. เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ซึ่งจะมีพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ อุโบสถวัดบึงศรีเทพรัตนาราม
ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พระราชปริยบัณฑิต (เจ้าคุณถนอม) รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) วัดสนธิกรประชาราม เป็นประธาน จุดเทียนชัย และพระคณาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอฐิษฐานจิต
รายนามพระคณาจารย์พุทธาภิเษก
๑. พระราชปริยบัณฑิต (เจ้าคุณถนอม) รองเจ้าคณะภาค 4-5 วัดสนธิกรประชาราม (ธ)
๒. พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (หลวงพ่อเณร) วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ
๓. พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน) วัดเขาเจริญธรรม (ธ)
๔. พระครูโพธิพัชรธรรม (พระอาจารย์เด่น) วัดโพธิ์กลาง
๕. พระครูขันติธรรมโสภณ (พระมหาจำนงค์) วัดป่าบ้านโตก (ธ)
๖. พระครูปริยัติพัชรธรรม (หลวงพ่อทอง) วัดราษฎร์ศรัทธา
๗. พระครูสุนทรธรรมปคุณ (พระอาจารย์เจน) วัดป่าสะแก้ว (ธ)
๘. พระครูสีลพัชโรภาส (พระอาจารย์วิชัย) วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
๙. พระครูถาวรพัชรโสภณ (พระอาจารย์มานะ) วัดศิริมงคล
๑๐. พระครูปลัดสุขเกษม (หลวงพ่อดำ) วัดโพธิ์ทอง
เหรียญเนื้อทองคำ สร้างตามสั่งจองบูชา 54,999 บาท เนื้อเงินลงยา 2,499 บาท เนื้อเงิน 1,999 บาท เนื้อนวโลหะ
499 บาท เนื้อชนวน 199 บาท เนื้อทองแดงนอก 119 บาท ทุกเหรียญมีโค้ดและหมายเลขกำกับ
สั่งจองได้ที่ คุณยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 0645563997
คุณนิกรม หาญยากรณ์ ประธานชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ โทร 0805092828
โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์
เลขที่ 6140988640
สั่งจองตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567