รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

” ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. (โสภณ โสภโณ ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย หน้าพระพุทธสิหิงค์บนวิหารลายคำ, นายกสมาคมชาวอีสาน จังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนธูปหน้าพระธาตุหลวงพระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง, นายกสมาคมชาวอีสานจังหวัดเชียงใหม่ประธานเปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพิธีจุดเทียนบาตรน้ำมนต์ พระสงฆ์ในพิธีวันนี้จำนวน ๓๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุหลวงวัดพระสิงห์ฯพระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรงและบทพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบพร้อมสวดทมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา และพระครูปลัดหล้า อมรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ดูแลความเรียบร้อยในการจัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วมหาวิหาร พระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก