พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ประธานจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต และทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๙๖ ฝ่ายบรรพชิต เมตตาเป็นประธาน
ในการ ประชุมเตรียมจัดงานประจำปี ฯ วัดอินทรวิหาร ( ๑ – ๑๐ มีนาคม) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)
ณ ศาลาชินบัญชร (ชั้นล่าง) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง Big Standing Buddha บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในงานชมคอนเสิร์ตดนตรีลูกทุ่งท็อปไลน์มิวสิค การประกวดธิดาหลวงพ่อโต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงทุนการศึกษาการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง ช็อป ชิม สินค้าและอาหารมากมาย