รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ช่อง 5 ปันน้ำใจเพื่อสังคม ”

คุณนิษกัณฐ์ ยังสุข พร้อมคุณชลธิชา นิลสีอ่อน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ฟู้ดแอนด์ฟรุต จำกัดเดินทางมามอบผ้านวม ๑๐๐ ผืน มอบผ้านวมให้ท่าน พลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , คุณทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , คุณรัตน์มณี กังวาลไกล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , คุณกวีวัธน์ คุณาพัทธ์ หัวหน้าส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ คุณศิริพร จงศิริ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ด้านการพัฒนารายได้ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อมอบผ่านโครงการกิจกรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปันน้ำใจเพื่อสังคมส่งมอบให้พี่น้องประชาชนที่ทุรกันดารและลำบากบนยอดดอย

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก