รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

” ๗๒ พรรษา ทศมหาราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฏร์ ”

พระราชกรณียกิจด้านพระศาสนา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรม วินัยเคร่งครัด นอกจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฎิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆเป็นต้น

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอ การสืบชะตาล้านนา พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน มนัสการสัมภาษณ์พระครูปลัด หล้า อมรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ ” การสืบชะตาล้านนา ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

อย่าพลาดติดตามชม เรื่องราวการสืบชะตาล้านนา ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก