รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕น. – ๑๕.๓๐ น.

” งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”

วันนี้ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเดินทางมาร่วมงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ของทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน เดือนนี้ครั้งที่ ๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. (โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ , พระครูปลัดหล้า อมรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว ผู้บริหารบริษัท เพชรอินทรีทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท เขมรัชต์ทรานสปอร์ต จำกัด และที่ปรึกษาปูนชิเมนต์นครหลวงปูนอินทรี , พันตำรวจเอก ไกรศรี จุฬพรรค์ ผู้กำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค๕ ประธานพิธี พร้อม คุณนิษกัณฐ์ ยังสุข , คุณชลธิชา นิลสีอ่อน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเพ็กซ์ฟู้ดแอนด์ฟรุต จำกัดร่วมทำบุญในพิธีพระสังฆาธิการเจริญพุทธมนต์ สมโภชน์พระธาตุ วันเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธี วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก