” การสร้างบ้านดินแห่งแรกของประเทศไทยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ที่สร้างบนฐานปฎิบัติการโป่งแห้ง ๒ กองร้อยทหารพรานที่๑๔๐๓ กรมทหารพรานที่ ๑๔ กองกำลังสุรสีห์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบ้านดินลักษณะก้อนอิฐดินดิบ ”

ตอนที่ 2

การสร้างบ้านดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สำคัญคือมีความปลอดภัยจากอาวุธปืน จากการทดสอบการยิงมาก่อนแล้ว

พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ นายทหารนอกราชการ วิทยากรการสร้างบ้านดินและฝาย

พันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๔ ผู้บังคับชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ ๑๔ กองกำลังสุรสีห์

บ้านดิน…มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นร้อยปี การซ่อมแซมก็ทำได้ง่ายเพราะเป็นดินดิบ ค่าก่อสร้าง (สร้างเอง ) มีราคาที่ถูกมาก บ้านดินแนวชายแดนด้านตะวันตกเป็นที่อยู่อาศัยของกำลังพลและเป็นบังเกอร์ที่แข็งแรง ณ ฐานปฎิบัติการโป่งแห้ง ๒ กองร้อยทหารพรานที่ ๑๔๐๓ กรมทหารพรานที่ ๑๔ กองกำลังสุรสีห์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ติดตามชมบ้านดินแห่งแรกของประเทศไทยตามแนวชายแดนภาคตะวันออก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก