รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น.

” เมืองไทยไม่หลับไหล ภูเก็ตจัดเทศกาลพหุวัฒนธรรม ขบวนพาเรดพารานากัน สุดยิ่งใหญ่ พร้อมผลักดันสู่งานเทศกาลระดับโลก ”

(22 มิถุนายน 2567) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันภูเก็ต, นางสาวศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วยประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมเดินพาเหรดในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว Phuket Peranakan Festival 2024 ณ ลานมังกรฮ่ายเหล็ง ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต

งานเทศกาล Phuket Peranakan Festival จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2566 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นงานเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในฐานะงานเทศกาลที่เป็นมรดกโลกใหม่ โดดเด่นด้วยขบวนพาเหรดที่งดงาม จนได้รับรางวัล City Festival Awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และรางวัล Asia Pinnacle Awards จากสมาคมผู้จัดงานมหกรรมนานาชาติระดับเอเชีย (Asia IFEA) นับเป็นการส่งเสริมและยกระดับศิลปวัฒนธรรมเพอรานากันผ่านการท่องเที่ยว จนนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของไทย

สำหรับงานเทศกาล Phuket Peranakan Festival 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความอุดมสมบูรณ์ (Abundant)” ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ครอบคลุมพื้นที่ ถนนถลาง ถนนพังงา ถนนภูเก็ต และย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คน และสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างดี

ทั้งนี้ ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11,300,498 (คน-ครั้ง) (+100.77%) เป็นชาวไทย : 2,924,034 คน (+26.68%) และต่างชาติ : 8,376,464 คน (+152.29%) โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคน ซึ่งจะช่วยเติมเต็มตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านล้านบาท

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก