รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น.

” พิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พุทธคยา(จำลอง) ณ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ”

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๔๐ น.
คุณธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และ คุณอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา พร้อมคณะเจ้าภาพ คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว , ผศ.ดร.สมพร ปินทะยา , คุณพฤกษา ธิติธาวินโชค , ทพ. พงศ์เพชร กิ่วแก้ว , คุณน้ำเพชร กิ่วแก้ว , คุณเกษรา บุตรบัว , คุณกัลยา คำปัน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พุทธคยา(จำลอง) ณ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พุทธคยา (จำลอง ) ณ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก