รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

” ประเพณีเดือนเก้า บูชาขันข้าวพระสิงห์หลวง ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประมวลภาพ ประเพณีเดือนเก้าบูชาขันข้าวพระสิงห์หลวง ประเพณีเดือน 9 เหนือ บูชาขันข้าวพระสิงห์หลวง เมืองเชียงใหม่ ในช่วงเดือน 9 เหนือ เป็นช่วงเวลาของการพลีกรรมเลี้ยงผี เทวดา อารักษ์บ้านเมือง ตามความเชื่อของคนล้านนา สำหรับพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นอกจากความรับรู้เกี่ยวกับพระสิงห์ในฐานะพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังปรากฏความเชื่อเรื่องพระสิงห์ที่สัมพันธ์กับคติการนับถือผีของคนท้องถิ่นอีกด้วย
พิธีบูชาขันข้าวพระสิงห์หลวง จัดขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 เหนือ อาหารที่ใช้พลีกรรมมีทั้งอาหารคาว มีลาบ แกงอ่อม เป็นต้น รวมทั้งอาหารหวาน ดอกไม้ 7 สี และบอกไฟดอก โดยในช่วงเช้าจะเป็นการถวายบูชาขันข้าว ส่วนในช่วงค่ำจะเป็นการจุดบอกไฟถวายพระสิงห์ ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณรูปภาพจากเจ้าหน้าที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก