ผลงานสร้างสรรค์ สื่อจากจินตภาพ สะท้อนคุณค่า งานศิลปกรรมล้านนา สู่คนรุ่นใหม่ ”

” จินตภาพ จากจิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ”

อย่าพลาดติดตามชม จินตภาพ จากจิตรกรรม ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก