ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมถ่ายภาพเพื่อบันทึกให้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในชีวิต ในห้วงระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๔ , ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ในเวลาราชการ ) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก