” งานไหว้สาป๋ารมีพิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2567 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”

อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก