รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น.

” ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์นี้ขอนำเสนอ ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก และดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน พร้อมพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกธรรมชาติ ป่าเขา เส้นทางยากลำบาก ณ บ้านพุระกำ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น. จ่าเอก อภิคม แกัวละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก