” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสรง , พระราชทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญสรงพระเจ้าอุ่มเมือง (พระเจ้าแป๊ขึด ) และสรงเสาอินทขีล ( เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ) ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ”

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระกิตติวิมลเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เชียงใหม่ , คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , คุณกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , คุณวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , คุณธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ,คุณอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะข้าราชการ , ผู้บริหารเทศบาลเชียงใหม่ , และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถีเข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียงเลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก