รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

วันวิสาขบูชา
วันสันติภาพโลก
22 พฤษภาคม 2567
บำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อสันติสุขของทุกคน

วันวิสาขบูชา 2567 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทั่วโลก เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ , ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน

22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.นาย ทศพล เผื่อนอุดม พร้อมภรรยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นาย พิชิตชัย เกลอดู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมข้าราชการเชียงใหม่และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2567 พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์ , สามเณร ณ หน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก