” พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ครบรอบ ๖๔ ปี ”

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ที่ผ่านมา โรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ,พระสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ,อาจารย์,นักเรียน โรงเรียนธรรมราชศึกษาก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ฟู อตฺตสิวมหาเถร) ได้ดำเนินการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมราชศึกษาครบรอบ ๖๔ ปี

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก