รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.25 น. – 15.30 น.

” ๒๒ พฤษภาคม วัน
วิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ”

“ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก “

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์และ วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยตั้งขบวนที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเดินไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก