รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันเสาร์นี้ รายการคืนคุณให้แผ่นดินประมวลภาพกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ ร่วมกันแกัไขป้องกันไฟป่า หมอกควัน และ การป้องกัน PM 2.5 และร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกันแก้ไขป้องกันไฟป่า หมอกควัน และการป้องกัน PM 2.5 อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก