รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น.

วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสิงหวราจารย์ , ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ , สามเณร ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานบนแท่นกลางวงเวียนด้านหน้าวิหารหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อัญเชิญขึ้นรถบุษบก กลับเข้าประดิษฐานพระวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก