รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

” ประเพณีสงกรานต์ เมืองเชียงใหม่ (ปี๋ใหม่เมือง) เริ่มแล้ว ขบวนอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ออกสมโภชประดิษฐานบนพระวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗”

พระเจ้าทองทิพย์ (พระสิงห์น้อย) พระเจ้าทองทิพย์ ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของนครเชียงใหม่ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปประจำองค์
ของท่านเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสืบทอดกันมา จารึกที่ฐานทำให้คนรุ่นเรารู้ว่า ท่านสร้างมาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าติโลกราช ปี พุทธศักราช ๒๐๒๐ ในแต่
ละรอบปีการอัญเชิญออกมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะเพียงไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งจะประดิษฐานในช่วงระยะเวลาอันสั้น

CR : ศิริพร จงศิริ