เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการคินคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

” ป๋าเวณีปีใหม่เมือง
สมโภชสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ”

สงกรานต์ ๒๕๖๗ ชวน ” แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ” สัมผัสรอยยิ้ม – กลิ่นไอ วัฒนธรรมล้านนา ”

” พระพุทธสิหิงค์นครเชียงใหม่ ”

สรงน้ำในริ้วกระบวนยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ออกจากวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พระเทพสิงห์วราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ปรารภธรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อย่าพลาดติดตามชมราย การคินคุณให้แผ่นดิน สถา
นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.
จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก