รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

“:โครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง / สำนักงานองคมนตรี/ศูนย์เผยแพร่ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ /คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมฟังเทศนาธรรม ๔ ภาคทั่วไทย วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา “

” เทศนาธรรม ๔ ภาคทั่วไทย (ครั้งที่ ๒ ) หนเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายเกษม วัฒนชัย องคมนคตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ”

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก