รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” พี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง บ้านพุระกำ สวนผึ้ง ราชบุรี ตั้งถิ่นฐานในป่าลึกตามแนวชายแดนไทย – พม่า จงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกคนช่วยกันดูแลผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและชาวบ้านพุระกำทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ”

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สะท้อนชีวิตความจงรักภักดีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง ณ บ้านพุระกำ สวนผึ้ง ราชบุรี ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนภาคตะวันตก อยู่ในป่าลึกใกล้ชายแดนไทย – พม่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เหนือเกล้าสิ่งอื่นใด…ทุกค่ำคืนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน , เฉลิมพระขวัญองค์พระราชินี ทุกค่ำคืน “

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทย และคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศ ในฐานะที่เป็น ปัจจัยแห่งความมั่นคงที่ทรงนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัย ตลอดมา เป็นศูนย์ร่วมความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติมีมาจนถึงปัจจุบัน จนมาถึงรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ”

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการแรกที่แพร่ภาพออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก