รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวืทยุโทรทัศน์กองทัพบกทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. – 14.30 น .

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา10.00 น.
พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และพระครูโสภณปริยัติ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำสัปดาห์ ณ อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศานิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก