.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้ง ๑ (ครั้งหลัง ) พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามสอบประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ”

“ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร กฐินพระราชทาน ปัจจัยบำรุงพระธรรม , พระราชทานภัตตาหารเพลสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงทุกครั้ง , พระราชทานสิ่งของเครื่องเขียนมอบให้สามเณร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

อย่าพลาดติดตามชมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ สนามสอบแห่งที่ ๑ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ในรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น. ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล , จ่าเอกอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก