ประมวลภาพ

” พระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประดิษฐานชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อม
น้อมส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จจากนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สู่จังหวัดอุบลราชธานี ประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก